Finns det någon åldersgräns för tandblekning?

Det finns inga regler, varken i lagen eller specifikt i branschen, som säger att man måste ha nått en viss ålder för att göra en tandblekning. Inte heller finns någon åldersgräns uppåt sett. I praktiken kan man dock säga att det finns informella åldersgränser. Vad betyder då detta? Läs vidare så får du all information du behöver.

Barn och ungdomar har oftast inget faktiskt behov av att göra en tandblekning. Det är helt enkelt så att barn under 18 år inte har hunnit få sina tänder missfärgade av tobak, kaffe och andra missfärgande ämnen. Vissa barn och ungdomar kan dock ha fått missfärgade tänder på grund av sjukdomar eller brukande av vissa läkemedel. I sådana fall kan det finnas anledning att göra en tandblekning.

En annan sak som gör att det finns en informell lägre åldersgräns är att barn och ungdomar under 18 år normalt sett inte får göra en behandling av den typ som en tandblekning utgör utan målsmans godkännande. Ytterligare en faktor är att en tandblekning kan ge upphov till isningar och ilningar, och att risken för detta är betydligt större när man är i tonåren.

Den informella övre åldersgränsen har enbart att göra med tändernas kvalitet. Ju äldre man blir, desto svårare blir det att bleka tänderna. Det beror främst på att emaljen blir skörare och tunnare, vilket gör att tänderna blir mer genomskinliga. Tänder som är genomskinliga ska man inte bleka. Risken finns faktiskt att tänderna blir mörkare efter en behandling. Många äldre har även ett antal lagningar, fyllningar, och kanske till och med nya kronor. Det är bara organiskt tandmaterial, det vill säga emalj, som kan blekas. Om man som äldre har en hel del icke-organiskt material i munnen blir blekningen inte särskilt lyckosam.

Denna artikeln skrevs i Tjänster. Both comments and trackbacks are closed.
© 2021 Unoversum. All Rights Reserved.