Här hittar du ett lagerhotell för ditt företag

Funderar ditt företag på att anlita ett lagerhotell? Det finns många fördelar med att anlita ett lagerhotell och vi ska fördjupa oss i dessa.

Det är dyrt att bedriva lager, många företag sitter med för stora lagerlokaler som binder resurser och kostar alldeles för mycket pengar. Problemet med logistik är att beräkna flödet och behoven av varor och annat gods som ska lagerhållas.

Lager är därför inte lika enkelt som det låter, många tänker sig ett lager som en plats där varor och produkter slutligen hamnar efter att de transporterats, men i många fall kan ett lager fungera som en länk i en lång logistikkedja där tillfällig lagerhållning i lagerlokaler är ett måste för att få logistiken att fungera, likaså långtidslagring, sesångslagring mm.

Många företag väljer att ha för stora lager i egen regi för att kunna hantera tillfällig lagring samt långtidslagring av säsongsvaror, gods som ska lagerhållas under längre tid. Även inventarier som står och skräpar men företagen vill inte slänga det.

Det som håller på att ändras är tillgången till lagerlokaler på de marknader som är som mest expansiva, exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö. I de större städerna expanderar företag och nya föds. Det vimlar av tillväxtanda och lager är en nödvändig och viktig del i mångas verksamheter både direkt och indirekt via leverantörer, kunder mm.

I Sverige finns det gott om äldre industrier som lagts ned i centralisering och utlandsvandringen av företag från Sverige till Baltikum och Asien. Problemet med dessa industrier är att de ligger oftast i mindre orter runt om i landet där expansionen och tillväxten inte är i närheten av storstads marknaderna. Det finns helt enkelt inte efterfrågan på den kapacitet som står tillgänglig i mindre orter. Istället är det brist på lagerlokaler i storstäderna vilket driver upp priserna på de som finns.

Därför är det smartare för företag i stort städerna att anlita lagerhotell istället för att betala dyrt för egen kapacitet. Det är bättre att betala ett dyrare pris för extern kapacitet när den behövs och under den begränsade tiden den utnyttjas.

Letar du efter ett företag som kan hjälpa dig med lagerhållning så tycker jag att du ska ta en titt på http://arkiverasverige.se/ som erbjuder just detta.

Denna artikeln skrevs i Tjänster. Both comments and trackbacks are closed.
© 2021 Unoversum. All Rights Reserved.